Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Foto: Björn Nordqvist
Riks

I mitten på april presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken. De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker. – Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde […]

Barnperspektivet viktigt för socialdemokraterna i Landskrona

Foto: Håkan Karlsson, Zebra Media
Lokalt

– Barnen ska ha en självklara plats i hela kommunen säger oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) och förtydligar, det handlar om allt från säkra och trygga cykelvägar till och från skolan, att erbjuda avgiftsfri konst och kultur till att utveckla pedagogiska och inbjudande lekplatser i hela kommunen. Landskronas befolkning växer och inte minst andelen barn mellan […]