Lokalt

Chefskarusellen i Landskrona kommun måste utredas

Slag i slag kommer besked om chefer som lämnar sin anställning inom Landskrona kommun. Man skulle kunna tro att Donald Trump hämtat inspiration från Landskrona när det gäller att göra sig av med chefer som inte dansar efter hans pipa. Stadsdirektörer, bolagschefer, stadsbyggnadschefer och nu chefer inom utbildningsförvaltningen tvingas lämna eller säger upp sig. På kort tid lämnar utbildningschefen, gymnasiechefen och grundskolechefen sina uppdrag. Liberalernas ordförande i Utbildningsnämnden kommenterar bara med att ”chefer kommer och går” och tycker inte att det är något anmärkningsvärt. Nonchalansen inför de problem som avslöjas är häpnadsväckande. När chefer slutar på kort tid och bara hastigt försvinner så innebär det en stor kostnad och skapar stor och berättigad oro bland de anställda på den drabbade förvaltningen. Man kan med fog fråga sig vad det är som gör att de ordförande som sitter på Liberala mandat avverkar chefer på det här sättet.

Vi Socialdemokrater är tillsammans med säkert många andra djupt oroade. När chefer lämnar sina befattningar inom kort tid på sin tjänst så är det ett tydligt tecken på att den politiska styrningen har allvarliga brister. Uppenbarligen finns det ohälsosamma strukturer inom den övergripande politiska ledningen, som gör att annars välrenommerade tjänstemän väljer att lämna sina befattningar i förtid. Det är välkänt att det i kommunen finns en informell styrgrupp bakom kommunstyrelsens ordförande som styr och ställer med den kommunala organisationen efter eget godtycke. En informell ledningsgrupp som ingen kan kontrollera och som inte tar något politiskt ansvar för sina beslut. Övriga partier utom Liberalerna behandlas enbart som rundningsmärken i den här cirkusen. Vi socialdemokrater kräver nu att en oberoende utredare tillsätts för att analysera vad som är fel inom styrning och arbetsmiljö i kommunen. En utredare som blir ansvarig inför kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Kommuninvånarna och övriga partier har rätt att få veta.

Jonas Esbjörnsson (S)
Oppositionsråd

Roger Lindskog (S)
2:e Vice ordförande Utbildningsnämnden