Vår riksdagsman

Foto: Jens Ohlsson

 

Niklas Karlsson är riksdagsledamot från Landskrona sedan valet 2014. Innan dess var han kommunalråd under tolv år varav fyra som kommunstyrelsens ordförande.

Niklas har en lång kommunalpolitisk erfarenhet. Redan 1994 valdes han in i kommunfullmäktige som ungdomskandidat. Idag kombinerar han sitt uppdrag som riksdagsledamot med kommunalpolitiska uppdrag. Han är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige samt i Valnämnden och sitter även i Landskrona Stugby AB.

– Att få representera Socialdemokraterna och Landskrona i Sveriges Riksdag är stort. Den lokala förankringen är mycket viktig för mig att kunna göra ett bra jobb, säger Niklas.

Redan 2005 valdes Niklas in i den socialdemokratiska partistyrelsen, då som yngsta ledamot och den första landskronabo någonsin. 2013 blev han ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

I Riksdagen är Niklas ledamot i Finansutskottet med ansvar för i huvudsak kommunalpolitiska frågor, framförallt kommunalekonomisk utjämning. Han är även ledamot i den parlamentariska församlingen i Europarådet.

Niklas är sambo och bor i Landskrona. Han har tre barn, två flickor och en pojke.

 

Niklas på:

Wikipedia – https://sv.wikipedia.org/wiki/Niklas_Karlsson_(politiker)

Twitter – niklaska

Facebook – fb.me/karlniklas

Sveriges Riksdag – http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/niklas-karlsson_065105536026

Europarådet – http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/MP-Details-EN.asp?MemberID=7292