Lokalt

Barnperspektivet viktigt för socialdemokraterna i Landskrona

– Barnen ska ha en självklara plats i hela kommunen säger oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) och förtydligar, det handlar om allt från säkra och trygga cykelvägar till och från skolan, att erbjuda avgiftsfri konst och kultur till att utveckla pedagogiska och inbjudande lekplatser i hela kommunen.

Landskronas befolkning växer och inte minst andelen barn mellan ett och fem år ökar. Ett av Socialdemokraternas fokus är därför en rejäl satsning på lekplatser i hela kommunen.
– Oavsett var du bor i vår fantastiska stad ska barn och unga växa upp i trygghet och med de bästa förutsättningar, fortsätter Jonas. Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. Därför vill vi socialdemokrater satsa på fler och nya lekplatser i hela kommunen som är både roliga och säkra.

– Vi ser framför oss närlekplatser, kvarterslekplatser och stadsdelslekplatser. Närlekplatser är de minsta och passar bäst för mindre barn. Kvarterslekplatser är lite större, där det finns fler lekredskap och ofta också en gräsplan att sparka boll på. Stadsdelslekplatserna är de största lekplatserna och har många olika lekredskap, säger Jonas som nu vill göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad.

– En stad som planeras utifrån barnens villkor och förutsättningar, med barnens bästa för ögonen, avslutar Jonas.

Foto: Håkan Karlsson, Zebra Media
Foto: Håkan Karlsson, Landskrona Direkt