Socialdemokraterna i Landskrona prioriterar äldreomsorgen

Foto: Håkan Karlsson, Zebra Media
Lokalt

Den socialdemokratiska regeringen har sedan höstbudgeten 2017 gjort välfärdssatsningar på över 40 miljarder. För Landskrona stad innebär detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kommer kommunen till del genom riktade stöd till bland annat äldreomsorgen. Bland Landskronas invånare finns många äldre som arbetat hela sitt liv och varit med och byggt upp det svenska […]

En värdig och trygg ålderdom

Rågsveds äldre Boende Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna
Lokalt

Socialdemokraterna i Landskrona väljer att interpellera ordförande Jan-Allan Beer (L) ordförande i Omsorgsnämnden efter medias granskning om förhållandena inom omsorgen. – Äldreomsorgen fungerar inte, det behövs satsas rejält. Under allt för lång tid har omsorgen bortprioriterats av den styrande kommunledningen. Fokus har legat på administration och formalia, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd och fortsätter, fokus […]