Lokalt

Stort grattis till alla studenter i Landskrona

Snart går ungdomarna ut ifrån gymnasiet och sjunger om studentens lyckliga dagar och samtidigt ligger framtiden framför ungdomen.

Vi socialdemokrater önskar alla studenter i Landskrona lycka till.

Landskrona brottas sedan många år med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Unga människors arbetslöshet är ett hot mot demokratin eftersom hopplösheten kan få fäste och utlösa kriminalitet eller allmän håglöshet.

För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslöshet den viktigaste frågan för framtiden. Sociala och ekonomiska klyftor beror i stor utsträckning på hög arbetslöshet och skapar grund för otrygghet och social misär. Ett sådant samhälle vill vi inte ha.

Landskrona ska vara en motor i regionens näringsutveckling. Därför bör vi arbeta aktivt för att värna och utveckla det näringsliv som finns och för de nya företag som flyttar till Landskrona
Vid ökningen av arbetstillfällen i kommunen bör man satsa på klimatsmart miljö. De olika energiformerna tillsammans med universitet och nya klimatutbildningsprogram på gymnasie- och högskolenivå. Besöksnäringen måste utvecklas. Den behöver en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv. Evenemangen i Sverige ökar och Landskrona har en chans att vara en viktig del av utvecklingen. Särskilt idrottsevenemang har Landskrona tidigare varit duktig på.

Ett lokalt kunskapslyft ska förbättra matchning mot arbetsmarknaden. De yrkesförberedande gymnasieutbildningarna är viktiga och måste vara anpassade så att de kunskaper som eleverna förvärvar är omedelbart användbara i yrkeslivet. Komvux ska berikas med fler yrkesinriktade kurser som bygger på både Landskronas och regionens industriella struktur och tradition men också på nya framtidsbranscher. Ett livslångt lärande innebär möjligheter till omskolning och ny utbildning mitt i livet. Utbildning ska uppmuntras och vara både en personlig som yrkesmässig språngbräda, det ska löna sig att stanna kvar.

Därför vill vi Socialdemokrater i Landskrona arbeta för:

  • En högskoleetablering till Landskrona
  • En satsning på ett lokalt kunskapslyft
  • Satsningar på yrkesutbildningar
  • Att arbetet med Landskrona tillväxt fortsätter