Lokalt

Norrestad ett utsatt område

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) har lagt till Karlslund på listan över särskilt utsatta områden.

Under tio års tid har nu Torkild Strandberg (L) haft ansvaret med stöd av SD och vi kan nu konstatera att utanförskapet och segregationen har ökat. Landskrona behöver inte ny väg över Landskrona Ridklubbs hästhagar och mer besparingar i välfärden utan Landskrona behöver jobb och utbildning.

Under de senaste åren har Norrestad/Karlslund varit utsatt för en omfattande nedläggning av offentlig service. Området är i behov av en god offentlig service för att det ska skapas en social stabilitet och en integrerande samhällsmiljö. Listan på avvecklade verksamheter kan göras lång. Här finns bland annat utflyttning av Landskronahems huvudkontor, vårdcentral, gymnasieskolan, projekt 261, Komvux men även den kommersiella servicen med affärer har åsidosatts.

Nu kommer kommunledningen att hänvisa till det arbete som Landskronahem initierat i området. Jag upprepar min fråga. När ska de boende i området få delta i det samtalet?

Landskrona brottas sedan många år med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Unga människors arbetslöshet är ett hot mot demokratin eftersom hopplösheten kan få fäste och utlösa kriminalitet eller allmän håglöshet.

För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslöshet den viktigaste frågan för framtiden. Sociala och ekonomiska klyftor beror i stor utsträckning på hög arbetslöshet och skapar grund för otrygghet och social misär. Ett sådant samhälle vill vi inte ha.

Den direkta brottsbekämpningen är ett nationellt ansvar genom polisen. Polisen ska förebygga och bekämpa brott. Den har en viktig roll för att människor ska känna sig trygga.

Trygghet skapas inte igenom ökad segregation. Väsentligast för att göra samhället tryggare är att satsa på välfärden och minska klyftorna, inte ökade klyftor.

Jonas Esbjörnsson
Oppositionsråd (S)