Lokalt

Bostaden, en social rättighet

Allas rätt till en bostad är en grundsten i ett välfärdssamhälle. Socialdemokraterna vill därför aktivt förebygga, förhindra och minska hemlösheten i Landskrona. Alla ska ha rätt till tak över huvudet.

Under elva år med borgerligt styre och stöd av SD har det stödjande socialarbetet i Landskrona bortprioriterats.

Hemlöshet är ett sammansatt och komplicerat samhällsproblem som kräver många olika åtgärder. Kommunen måste förbättra det sociala och förebyggande arbetet så att färre blir hemlösa.

Vi behöver utveckla flera olika sorters boenden. Det behövs enkla former av boenden i avvaktan på en varaktig bostad liksom boenden med socialt stöd och dels olika former av ”tröskelboenden” där man successivt kan ta mer ansvar och sedan få chans till en ordinarie bostad. Kommunen kan också göra det lättare för människor att ta sig ur hemlöshet genom att erbjuda kontaktpersoner som hjälper till i kontakten med sjukvård, myndigheter och hyresvärdar.  Vi socialdemokrater vill satsa på välfärden.

Eva Örtegren (S)                                                                Jonas Esbjörnsson

2:e Vice ordförande Individ O Familjenämnden       Kommunalråd för oppositionen