Lokalt

En god jul och ett gott nytt år

Socialdemokraterna i Landskrona önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Nästa år är det 2018 och det är valår. den 9 september går vi till val i Riksdag, Region och i kommunen.

  • Sänkt skatt för pensionärerna
  • Höjt tak i sjukförsäkringen
  • Förstärkning av rättsväsendet och åtgärder för ökad trygghet
  • Unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan
  • Förslag om vinstbegränsning som omfattar skola och omsorg
  • Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven

Detta är bara ett axplock ifrån Socialdemokratiska regeringens budget 2017. I stället för stora skattesänkningar för dem med stora inkomster så satsar vi nu på hela välfärden.

Välfärden är inte en marknad som andra. Den ska vara generell och vara öppna för alla. Skattebetalarnas pengar ska gå till vad det är avsedda till.

Välfärden finansieras gemensamt och är en grundbult i den svenska modellen. Utan en väl fungerande skola, vård och omsorg fungerar inte samhället. 2018 avgör vi ska fortsätta satsa på välfärden eller om skattesänkningar ska gå före.