Lokalt

Socialdemokraternas miljösatsningar i Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad

Klimatfrågan är en ödesfråga. Den pågående uppvärmningen leder till allvarliga konsekvenser med smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extrema väderförhållanden. Om hela världen hade haft den resursförbrukning vi har i Sverige skulle det behövas tre jordklot för att försörja jordens befolkning.

– Miljöproblematiken kan tyckas i första hand vara föremål för nationell och internationell politik. Men landets kommuner måste bereda vägen för en hållbar utveckling. Klimatförändringarna är en angelägenhet som berör oss alla och Socialdemokraternas målsättning är att Landskrona ska bli ett föredöme i miljöarbetet, säger Jonas Esbjörnsson, Socialdemokratiskt kommunråd i Landskrona.

Även om klimatfrågan är mer aktuell än någonsin är det inte något nyfunnet miljöengagemang av Landskronas Socialdemokrater. Redan i slutet av nittiotalet var satsningen på trådbussar ett hett debattämne mellan Socialdemokraterna och den borgerliga oppositionen med Torkild Strandberg i spetsen. Meningsskiljaktigheterna var påtagliga och de tog sig närmast komiskt uttryck när Liberalerna tryckte upp tröjor med uppmaningen att stoppa trådbussprojektet. Liberalerna till och med hotade med att klippa av eltrådarna vid en eventuell valseger. Det var då, och inte många insåg nödvändigheten av att ställa om från fossila bränslen och hitta nya och innovativa lösningar, idag är det svårt att förneka att trådbussarnas betydelse för en miljövänligare stadsmiljö med minskade utsläpp och betydligt lägre bullernivå. Socialdemokraterna i Landskrona vill vidareutveckla och fortsätta det miljöarbete de redan har påbörjat.

– Nu när klimatförändringarna har blivit alltmer uppenbara känns det tryggt att vi Socialdemokrater varit förutseende och investerat i Landskronas trådbussar. Trots hårt motstånd från liberalerna. Och med facit i hand är det med stolthet vi kan konstatera att Landskrona därmed ligger i framkant i miljöarbetet, men mycket återstår, kollektivtrafiken ska bli det självklara och mest attraktiva färdmedlet. Därför ska vi exempelvis även undersöka möjligheten för att Landskrona ska bli försökskommun för avgiftsfri kollektivtrafik, säger Jonas Esbjörnsson.

Vidare vill Socialdemokraterna att Landskrona kommun ska driva på utvecklingen genom att ställa krav på bästa möjliga miljöteknik vid inköp och upphandling av arbetsfordon, färdtjänst och andra transporter, samt med information och kampanjer verka för en renare stad. Kollektivtrafiken till kommunens krans- och kyrkbyar ska byggas ut och bli bättre. Stadsbussarnas linjesträckning ska utvecklas. Ambitionen är att Landskrona ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller miljövänlig kollektivtrafik.

– Vi följer utvecklingen av vätgasdrift och nya batteridrivna fordon noga. Dessvärre är min uppfattning att vi Socialdemokrater är ganska ensamma här i Landskrona om att ta miljöproblematiken på allvar. Men vi har en genomarbetad handlingsplan och i slutändan handlar det om mänsklighetens fortsatta existens och en respekt för våra barn och barnbarns framtida levnadsvillkor, avslutar Jonas Esbjörnsson, och tillägger. – Det är min övertygelse att alla som är föräldrar förstår och sympatiserar med sådan viktig satsning.