Lokalt

Barns drömmar kan förändra världen

Liberalerna i Landskrona tycks vara nöja med arbetsmiljön i stadens skolor, skriver Jonas Esbjörnsson (S) och Roger Lindskog (S) i replik till utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L).

 

Vi delar uppfattningen att det är bra att meritvärdena bland Landskronas elever ökar. Vi Socialdemokrater är stolta men inte nöjda till skillnad från Lisa Flinth (L). Vi kan inte vara nöjda så länge det finns barn som inte klarar grundskolan. Inga barn ska lämnas efter.

Vi tar lärarnas och barnens oror på allvar.  Alla skolor ska vara bra skolor. Vi vill satsa på skolan för att alla barn har rätt till en bra utbildning. I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Skolan ska vara trygg plats där varje elev kan lära och utvecklas. Att satsa på skolan är att investera i barns drömmar och Landskronas framtid.

 

Liberalerna i Landskrona tycks vara nöjda med arbetssituationen i Landskronas förskolor och grundskolor.  Varför man är det vill man inte svara på. Rapporter visar att skolan är hårt ansträngd. Arbetsmiljön med stress, stora grupper/klasser, mycket administration, avsaknaden av behörig personal, personalbrist, dåliga chefsrekryteringar är bekymmersamma och skapar onödig oro. Så ska det inte vara. Landskronas skolor skulle kunna vara mycket bättre.

 

Alla barn ska ges möjligheter att lyckas. Till skillnad från Liberalerna vill vi göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad och i det arbetet är skolan och barnomsorgen en avgörande komponent.

Pedagogernas tid måste användas bättre än vad den gör i dag. Låt proffsen få vara proffs. Mindre administrativa sysslor för pedagogerna och fler vuxna i skolan. Både högre lön och fler kolleger före skattesänkningar. Fler vuxna i skolan/barnomsorgen och färre välfärdsmiljonärer. Detta är avgörande för att Landskrona ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Barn och unga är framtiden. Därför säger vi ja till en trygg och jämlik skola för alla. Den 9 september avgör du vilken väg Landskrona ska ta.

Landskrona kan bättre.

 

 

Jonas Esbjörnsson (S) 

2:e vice ordförande i Landskrona kommunstyrelse

 

Roger Lindskog (S)

2:e vice ordförande Utbildningsnämnden i Landskrona