Okategoriserade

Minnesord, Viola Olson

Viola Olson har efter ett i det närmaste mångårigt arbete i socialdemokratiska partiet lämnat oss. Vi minns henne som en engagerad och aktiv partiföreträdare som skaffade sig en omfattande erfarenhet från olika politikområden. Viola var engagerad i båden det dåvarande landstinget och i Landskrona kommun. Hon lämnade sina uppdrag av åldersskäl 2011. I Landstinget tillhörde Viola Landstingsfullmäktige under flera mandatperioder och tillhörde också styrelsen för Landskrona sjukvårdsdistrikt. De kommunala uppdragen var många och omfattar styrelseuppdrag inom styrelseordförande inom Ventrafiken, ledamot av Valnämnden, en rad revisionsuppdrag inom bland annat Sydkraft, AB Helmfelt. Viola innehade även uppdrag som nämndeman inom Landskrona tingsrätt.

Utöver sina politiska uppdrag har Viola under många år varit anställd av Landskrona Arbetarekommun och med stort engagemang stöttat partiarbetet med förekommande kansliuppgifter. Viola var en lojal och plikttrogen kanslist som ständigt var beredd att hjälpa till i den snårskog som valrörelser och annat partiarbete kunde innebära. Viola ingick även i styrelsen inom Landskrona Arbetarekommun och var under många år Arbetarekommunens kassör.

Vi tackar Viola för hennes insats och mångåriga kamratskap och lyser frid över hennes minne.

Landskrona Arbetarekommun

Jenny Tillander