Socialdemokraterna presentera våra företrädare

Okategoriserade

En ny mandatperiod börjar nu efter valet. Socialdemokraterna presentera våra företrädare i den kommunala politiken 2019 – 2022. Kommunalråd Fatmir Azemi Kommunstyrelsen Fatmir Azemi Jenny Tillander Jonas Esbjörnsson Carina Hugogård Fredrik Augustsson Överförmyndare Claes Glader Valnämnden Hans-Erik Palmqvist Alicja Strömgren Stig L. Hansson Revision Anna-Greta Glader Marie Nielsén Utbildning Aqba Ar- Rawi Henna Christensson Johan […]

Socialdemokraterna i Landskrona prioriterar äldreomsorgen

Rågsveds äldre Boende Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna
Okategoriserade

I Socialdemokraternas handlingsprogram för de kommande fyra åren lyfts satsningar på trygghetsboende, serviceboende och äldreboende fram för att kunna höja tillgängligheten och kvaliteteten i äldreomsorgen. Satsningar som anses helt nödvändiga för att kunna möta framtidens behov. Samtidigt måste många bostäder anpassas för enskilda behov som ett led i att ge människor att leva kvar i […]