Okategoriserade

Dags för vanligt folk

De tre viktigaste utmaningar för Landskronas är äldreomsorgen, Skolan och klimatet.

En god välfärd för alla är en viktig princip för oss socialdemokrater. Genom en rättvist fördelad välfärd skapar vi ett jämlikt samhälle och garanterar alla människor frihet. Ett gott liv bygger på att vi har en god livskvalitet med makt och inflytande över våra egna liv. Våra gemensamma ekonomiska resurser ska stanna i välfärden och inte gå till vinstutdelningar i riskkapitalbolag. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Skola, vård och omsorg får aldrig bli en marknad där plånboken styr.

När man blir gammal ska man ha rätt till värdig omsorg och med hög kvalitet. Välfärden har betydelse för både människors trygghet och för social sammanhållning. Människor lever längre med ett friskt och aktivt liv och dessa förhållanden är en utmaning att möta.

Vi vill anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens. Avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som arbetar och anställs i kommunen.

Vi vill se en kraftfull satsning på mellanboende där de boende har egna lägenheter och tillgång till gemensamhetsutrymmen, måltider och personal på dagtid.

Hemvården har varit i ständig utveckling och en hög personalomsättning har inneburit att omsorgstagarna har mött nya ansikten vid varje hemvårdsbesök. Det är viktigt att det så långt det är möjligt är samma personer som besöker omsorgstagarna. Ett mål inom hemvården är att personalen ska ha tid för samtal med omsorgstagare. Vi vill se en humanare biståndsbedömning som ger äldre rätt till att välja.

Vi följer nogsamt utvecklingen när det gäller maten till våra äldre. Måltiden är en central och viktig del av våra liv. Därför måste maten som serveras på våra äldreboenden och inom hemvården vara god, nyttig och gärna närproducerad.

Alla människor ska ha lika möjligheter i samhället oavsett eventuella funktionsvariationer. Ingen människa ska utsättas för kränkning av vare sig andra människor, företag, organisationer eller myndigheter.

Bostäder ska anpassas vid behov och gruppbostäder ska finnas för dem som behöver det.

Vi socialdemokrater har som mål att göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad och i det arbetet är skolan en mycket viktig roll.

Förskola, grundskola och fritidsverksamhet ska ses som en helhet där alla delar är viktiga och kompletterar varandra. I en likvärdig skola ska alla barn garanteras samma chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Därför måste resurserna fördelas så att utbildningen blir likvärdig mellan olika skolor.