Okategoriserade

Framåt för full sysselsättning

Om vi ska klara den gemensamma välfärden då är målet om full sysselsättning nödvändigt. Men fullsysselsättning är avgörande för ett samhälle där alla har plats, där välfärden håller hög kvalitet och är tillgänglig för alla. Människors möjlighet och förmåga till egen försörjning är nödvändig. Genom arbetet får människor värdighet och självkänsla. Det är en grundläggande förutsättning för ett gott socialt liv. Därför är det övergripande politiska målet för oss socialdemokrater full sysselsättning.

Det finns områden med tillväxt i regionen. Tjänstesektorn växer liksom upplevelse- och besöks-näringarna. Under senaste åren har också handeln och innovation fått ett rejält uppsving. För att vi ska lyckas att pressa tillbaka arbetslösheten krävs ett expansivt företagsklimat med nya företagsetableringar och fortsatt utveckling av det lokala näringslivet. För att nå målen krävs ökad vuxenutbildning och mer samverkan med näringslivet. Därtill också fler praktikplatser.