Lokalt

Socialdemokraternas budget för en bättre välfärd

Torsdagen den 1 juni presenterade Socialdemokraterna i Landskrona sin budget för kommunen 2018.
– Detta är en budget som pekar ut en annan färdriktning för Landskrona, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd.

– Vi befinner oss i en tid av förändringar och Landskrona kommun står inför många utmaningar. De viktigaste frågorna är sysselsättningen och arbetsmarknadsfrågorna, säger Jonas Esbjörnsson och fortsätter.
– Arbetslösheten i kommunen är omkring 15 procent vilket är alldeles för högt och orsak till många andra samhällsproblem. Andra viktiga frågor är att göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad där alla barn får samma möjlighet till en bra start i livet och att utveckla stadens parker och grönområden. Vi står inför ett klimathot som allvarligt påverkar den framtida livsmiljön. Vi menar att kommunen på alla områden skall verka för en bättre miljö, avslutar Jonas Esbjörnsson (S).

Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad

 • En avgiftsfri kulturskola
 • Satsningar på sommarkollo för barnen
 • Utveckla det offentliga rummet
 • Att minska barngrupperna och klasserna när ekonomin tillåter det

Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad

 • Satsningar på cykel-, gång- och kollektivtrafik i hela kommunen
 • Satsningar på solfångare på de kommunala fastigheterna’
 • Satsning på klimatutbildningsprogram med högskola och universitet
 • Att resurserna används på ett smartare sätt

Landskrona ska bli Sveriges bästa arbetsmarknads stad

 • Vi vill arbeta för en högskoleetablering till Landskrona
 • En satsning på ett lokalt kunskapslyft
 • Satsningar på yrkesutbildningar
 • Att arbetet med Landskrona tillväxt fortsätter

Välfärd i världsklass

 • Satsningar på extratjänster inom omsorgen
 • Personalen ska ha rätt till heltid
 • En sammanhållen arbetstid för personalen
 • Framtidens omsorg ska baseras på äldres delaktighet och behov

Bostadspolitik för framtiden

 • Att Landskronahem bygger fler hyresrätter i dem områdena som hyresrätten saknas
 • Hyresrätter i mer varierande storlekar

Den trygga staden

 • Fler poliser till Landskrona
 • Kameraövervakning på dem platser som är otrygga
 • Satsning på aktiviteter för ungdomar
 • Fortsatt samarbete med myndigheter mot svart ekonomi

Här kan du ladda ner budgeten i PDF-format