Lokalt

Alinda Zimmander – Satsa på de äldre

De senaste mandatperioderna under Treklöverns styre har mycket av stadens fokus legat på de hårda sektorerna. Stora resurser har lagts på att bygga bostäder och satsningarna på andra materiella tingen har varit många och ibland rent av konstiga (läs voljären).

En som definitivt har fått nog och som slår näven i bordet är Alinda Zimmander. 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden. Hon vill lyfta upp de mjuka värdena i allmänhet och hennes eget område, omsorgen av de äldre i synnerhet.
– När jag tänker på det så blir jag så upprörd att jag knappt vet var jag ska börja, säger hon när S-rösten träffar henne på baksidan av Artillerigatans äldreboende.
– Se bara här. Här är en fin trädgård med bord och stolar i en lugn miljö. Man kan ju fråga sig varför här inte är en enda vårdtagare här trots att solen skiner, säger hon och funderar.
– Det kan ju bero på att omsorgsförvaltningen inte har råd att köpa parasoller så att de kan sitta i skuggan. Eller så är väl personalen så hårt åtdragen att de inte har tid att gå ut med de gamla, säger hon.

Hon tänker också mycket på de som sitter ensamma i sina hem och som inte får plats på våra äldreboende trots att de skulle vilja.
– Valfrihet? säger Alinda Zimmander och upprepar.
– Valfrihet? För vem frågar jag. De som efter långa processer lyckas få en plats någonstans har knappast något att välja på. Det är bara att ta vad som bjuds. Hade det inte varit en så allvarlig fråga så hade jag frågat mig och det inte är ett skämt, det där med valfriheten.

Vad Alina Zimmander och socialdemokraterna vill är att kommunen måste börja se till individens behov. Inte anpassa de äldre efter kommunens verksamheter.
– Åldrandet är skoningslöst. Vi måste ta oss ner på individnivå för att se den enskildes behov och tillgodose deras önskemål i en betydligt större utsträckning än idag, säger hon.
– Och dessutom måste vi se till vår personal. För trivs de som jobbar så gör de ett fantastiskt arbete. Blir de sönderstressade så kan de inte ge det där lilla extra och då blir vårdtagarna lidande