Lokalt

Tillsätt kriskommission för Landskronas skolor

Landskronas skolor faller kraftigt i jämförelse med andra kommuner. Det visar Lärarförbundets rapport om skolkvalitet. Nu föreslår Jonas Esbjörnsson, kommunalråd för Socialdemokraterna, att en kriskommission för Landskronas skolor tillsätts. 

– Läget för Landskronas skolor är allvarligt. Kommunledningen är alltför passiv. Vi vill att Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad och då måste vi börja med skolan.

I Lärarförbundets ranking av Sveriges skolkommuner faller Landskrona 78 placeringar jämfört med förra året, från plats 138 till plats 216 av Sveriges 290 kommuner. Landskrona faller i ranking i tolv av fjorton kategorier. I kategorien resurser till skolan ligger Landskrona nu på plats 266. I lärartäthet placerar sig Landskrona på plats 184 och vad gäller lönesättning rankar Lärarförbundet Landskrona till plats 212.

– Vi kan inte vara nöjda med den här situationen. Landskronas skolor skulle kunna bli så mycket bättre om kommunen satsade mer resurser, bland annat för att öka antalet vuxna och lärare.

Socialdemokraterna i Landskrona föreslog i en motion att en Kommission för Landskrona skulle tillsättas. Kommissionens uppgift skulle bli att förutsättningslöst föreslå lösningar på de uppenbara problem som finns i Landskrona, inte minst inom skolan. Förslaget avslogs av styret. 

 

– Jag kommer nu att åter väcka detta förslag. Vmåste samla alla goda och kompetenta krafter och lyssna på professionen, forskare, föreningslivet och näringslivet för att komma till rätta med skolans utmaningar

 

Länk till undersökningen:

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2017/landskrona