Lokalt

Bättre kollektivtrafik även i våra byar

Kollektivtrafiken till kommunens byar måste utvecklas och måste bli bättre. Ungdomar, äldre och yrkesverksamma ska inte vara beroende av fler bilar för att kunna ta sig till sina verksamheter.

Eva Örtegren, Agneta Dahlgen och Birger Sölverud, boende i Härslöv och engagerade i den lokala S-föreningen, saknar busshelgtrafik mellan Härslöv och Landskrona. Du kan läsa mer http://landskrona.lokaltidningen.se/nyheter/2018-01-22/-Bybor-vill-ha-utökad-bussförbindelse-till-staden-491607.html