Lokalt

Ge mer resurser till skolan

Bra jobbat alla ni som fick höjda betyg och ni som kom in på fortsatta studier på den linje ni ville. Bra jobbat även till den personal som hjälpa till med detta.Det är med glädje vi ser att många har förbättrat sig och nu har en bättre chans för att möta framtiden.Men har alla fått samma förutsättningar? har vi gjort allt vi kunde för alla?Kanske jobbade min Kalle lika hårt men nådde ändå inte ända fram, vad kan det bero på?

Vi läser i olika rapporter om att arbetssituationen på förskolor och grundskolor i Landskrona är hårt ansträngd, arbetsmiljön med stress, stora grupper/klasser, mycket administration, saknaden av behörig personal, personalbrist, chefs rekryteringar är bekymmersam och skapar oro.

Landskronas skolor skulle kunna bli mycket bättre.

Som vi vet sedan tidigare har skolorna i Landskrona dalat i Lärarförbundets undersökning ”Bästa skolkommun”, där kommunerna rankas i tretton olika kategorier. För fyra år sedan, 2013, låg Landskrona sammanvägt på plats 128 av landets 290 kommuner. Två år senare var placeringen 171 och 2017 placerade sig Landskrona på plats 216.

För oss Socialdemokrater är detta helt oacceptabelt. Den borgerliga kommunledningen borde ta detta på allvar.

Vi tycker att Landskrona har goda förutsättningar att förbättra skolan. Men då måste kommunen vara beredda att avsätta tillräckligt med resurser.

Lärarförbundets ranking grundas på beräkningar av tretton kategorier. Landskrona faller i ranking i tio kategorier. I kategorin resurser till skolan ligger nu Landskrona på plats 266.Endast 24 kommuner i landet lägger mindre resurser på skolan än vad Landskrona gör.I lärartäthet placerar sig Landskrona till plats 212, vilket ska jämföras med 2016 års undersökning då Landskrona låg på plats 65. Detta är slående, inte minst mot bakgrund av den höga svansföring som Liberalerna brukar ha i frågor om lärarlöner och lärarnas löner.

Ska Landskronas skolor bli bättre måste Landskrona erbjuda bra villkor för lärarna.

När lönesättningarna i Kävlinge, Helsingborg, Eslöv, Lomma och Bjuv av Lärarförbundet bedöms som väsentligt bättre än i Landskrona så får det effekter på våra förutsättningar att behålla de bästa lärarna och attrahera fler bra lärare.

Socialdemokraterna i Landskrona har föreslagit under mandatperioden i budgetalternativ ökade anslag som är öronmärkta till lärarlöner. Förslaget avslogs av styret med stöd av Sverigedemokraterna. Man vet att föräldrarnas utbildningsnivå och sociala bakgrund har effekt på betygen, skall det vara så?

Vi måste ta detta på allvar. För varje månad, varje år som går, förlorar ännu några barn och unga chanser och möjligheter som kommer att påverka dem lång tid, kanske hela livet.

2016 föreslog Socialdemokraterna i Landskrona en kommission för Landskrona. Förebild för detta är Malmö.

Kommissionens skulle bli att förutsättningslöst föreslå lösningar på de uppenbara problem som finns i kommunen, inte minst i skolan. Liksom med förslaget om ökade resurser till skolan valde styret med stöd av Sverigedemokraterna att avslå motionen.

Läget för skolorna i Landskrona är allvarligt. Kommunledningen är alldeles för passiv. Vi Socialdemokrater vill att Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad och då måste vi börja med skolan. Socialdemokraterna föreslår att en skolkommission ska inrättas.

Vi vill minska storleken på klasserna och barngrupperna, Låta pedagogerna använda sin tid bättre, ”Låt proffsen få vara proffs”, mindre administrativa sysslor och se till att mer personal anställs i skolan, fritids och förskolan. Utveckla och utöka gymnasiet och kulturskolan,

Landskrona kan bättre.

 

Jonas Esbjörnsson (S)                               Roger Lindskog (S)

2:e vice ordförande kommunstyrelsen      2:e vice ordförande Utbildningsnämnd