Lokalt

Socialdemokraternas budget för en bättre välfärd

Vi befinner oss i en tid av förändringar och Landskrona kommun står inför många utmaningar. De viktigaste frågorna är sysselsättningen och arbetsmarknadsfrågorna Arbetslösheten i kommunen är omkring 15 procent vilket är alldeles för högt och orsak till många andra samhällsproblem. Andra viktiga frågor är att göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad där alla barn får samma möjlighet till en bra start i livet och att utveckla stadens parker och grönområden. Vi står inför ett klimathot som allvarligt påverkar den framtida livsmiljön. Vi menar att kommunen på alla områden skall verka för en bättre miljö.

Tillsammans bygger vi Landskrona helt!