Lokalt

Budgetdebatt i Landskrona

I dag onsdag kl 09.00 är det tid för budgetdebatt i Landskrona. Socialdemokraternas budget ”Sveriges barnvänligaste stad” ska behandlas.

– Vi socialdemokrater vill satsa på hela Landskrona kommun och inte bara på några få säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd.

Landskrona är en bra stad att leva i. Men Landskrona är en delad stad. Vi noterar en ökad segregation och tilltagande barnfattigdom. Sociala orättvisor är en grund för kriminalitet och otrygghet som måste bekämpas. En likvärdig skola för alla barn är en viktig grund för att skapa ett jämlikt samhälle. I en sammanhållen skola finns plats för alla barn. Därför vill vi Socialdemokrater att inkluderingen skall gälla alla. Ur ett jämnställhetsperspektiv är det viktigt med stödjande insatser till barn och elever med särskilda behov.

-Det finns inga genvägar till ett helt och starkt Landskrona men att göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste så handlar det om satsningar på en avgiftsfri kulturskola, satsningar på sommarkollo för barnen men det handlar också om att utveckla det offentliga rummet med lekplatser och samlingsplatser för unga som gamla säger Jonas Esbjörnsson.

-Landskrona har stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Under många år har den borgerliga kommunledningen valt att bortprioriterat miljösatsningarna i Landskrona, säger Jonas och fortsätter, Vi vill att Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. Därför ska ytterligare satsningar göras inom klimat- och miljöområdet så som satsningar på cykel-, gång- och kollektivtrafik i hela kommunen, satsningar på solfångare på de kommunala fastigheterna, satsning på klimatutbildningsprogram med högskola och universitet, att resurserna används på ett smartare sätt säger Jonas Esbjörnsson.

-Alla Landskrona ska har rätt till en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Sjukvården ska finnas där på lika villkor för alla som behöver den. Det är inte plånboken som ska styra. Det ger både trygghet och frihet säger Jonas Esbjörnsson.

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.Omsorgen om våra äldre och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras. Äldre och funktionshindrade ska ha rätt till en värdig äldre- och handikappomsorg präglad av ett gott bemötande, meningsfullhet och delaktighet.

-Vi föreslår satsningar på rätten till heltid, delade turer inom omsorgen ska bort, vi vill se extratjänster för att man ska få mer tid med våra äldre. Detta är en budget som har en annan färdriktning i politiken, en färdriktning mot ett rättvisare och jämlikare samhälle där välfärden rustas upp och inte rustas ner avslutar Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd.