Lokalt

Dagen efter budgetdebatten

När det gäller besluten i budgeten så kan jag bara beklaga att idrottshallen i Häljarp nu inte är intressant, att exan fotbollsanläggning inte bifölls för upprustning, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd.
Chansen att Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad försvann och satsningarna på att bli Sveriges klimatsmartaste stad kom av sig.
– Vi socialdemokrater kan bara beklaga det men vi kommer att jobba stenhårt för att fortsätta driva frågorna om klimatsmart stad och barnvänliga staden, säger Jonas.
När det gäller debatten kan vi se skillnaderna i Landskrona. M, L, MP och SD tycker att privatiseringen i äldreomsorgen är en god förutsättning för en bättre välfärd. En välfärd som dem anser är ok med vinster.
– Vi anser att att skattebetalarnas pengar i Landskrona ska stanna i välfärden. I stället vill vi satsa på att personalen som jobbar i omsorgen så man har rätt till heltid och att delade turer tas bort. Detta för att personalen ska få tid att prata och sitta ner med dom äldre. Vi tror på en annan färdriktning för ett rättvist och jämlikt samhälle där välfärden rustas upp och inte ner rustas, avslutar Jonas Esbjörnsson.