LokaltRiks

Statsminister Stefan Löfven visar handlingskraft

På torsdagens presskonferens presenterade Statsminister Stefan Löfven en ny regering efter det att de borgerliga partierna slutit upp bakom SD misstroende mot tre statsråd.

Statsminister Stefan Löfven visar handlingskraft i att fortsätta regera landet i en situation där oppositionen visar mindre omsorg om landets säkerhet och mer intresse av att skapa kaos. Oppositionen har visat att man reducerar politiken till spel och taktik. Löfvens agerande visar på ett stort ansvarstagande för landets positiva utveckling.

Alliansen är inte intresserade av att invänta Konstitutionsutskottets granskning och visar därmed att de inte är intresserade av vad som verkligen hänt i sak. 

Genom regeringens agerande har allt gjorts för att nödvändiga åtgärder gjorts i syfte att minimera eventuella skador. Att infrastrukturministern förmodligen inte haft full kontroll på frågan och sin organisation gör att det faller ett tungt ansvar på henne.

Från Skånes horisont ser vi med glädje att ytterligare en regeringsledamot har sina rötter i det skånska partidistriktet. Heléne Fritzon har en bred förankring i partiet både i sin tidigare egenskap av ordförande i partidistriktet och som ledamot i partiets verkställande utskott.