Styrkan i svenska ekonomin ska komma alla till del

Foto: Björn Nordqvist
Lokalt, Riks

Budgeten för 2018 innehåller historiskt stora satsningarna på bland annat polisen, välfärden och jobben. Budgeten har namnet ”Samhällsbygget – investera för framtiden” och innefattar reformer för närmare 40 miljarder kronor. Efter valet 2014 ärvde den socialdemokratiskt ledda regeringen ett underskott på 60 miljarder från de borgerliga. Genom en ansvarfull ekonomisk politik har det underskottet sakta […]

Stora satsningar på Landskronas välfärd

Foto: Björn Nordqvist
Lokalt, Riks

Den Socialdemokratiska ledda regeringen presenterar i dag budget med stora överskott.Regeringen föreslår satsningar för över 40 miljarder kronor i budgeten för 2018. Nu fortsätter Socialdemokraterna att stärka och utveckla den svenska modellen. Satsningarna handlar till stor del att stärka grundskolan och andra delar av utbildningssystemet. I Landskrona innebär det satsning på en jämlik kunskapsskola samt […]