Lokalt

Vårdcentralsfilial till Norrestad i Landskrona

En vårdcentralsfilial i Landskrona ska öppna i augusti. Filialen ska bemannas med läkare och sjuksköterskor och placeras i bostadsområdet Norrestad. Det är ett av ärendena som sjukvårdsnämnd SUND ska besluta om på nämndens nästa sammanträde.

I Landskrona finns två offentliga vårdcentraler och två privata vårdcentraler. Därtill finns flera distriktssköterskemottagningar. Under förra mandatperioden stängde det moderatledda regionstyret vårdcentralen i det socialt utsatta bostadsområdet Norrestad. Området förväntas växa befolkningsmässigt under de kommande åren. Samtidigt växer också behovet av att förstärka vården utifrån det socioekonomiska befolkningsunderlaget.

– Vi vill utöka möjligheten till vård i Norrestad. Det förra styret stängde ner vårdcentralen i Norrestad men behovet av vård har inte minskat. Nu går vi fram med ett ärende om att öppna en vårdcentralsfilial och utöka möjligheten till vård, säger Yvonne Augustin (S), ordförande sjukvårdsnämnd Sund.

– Jag välkomnar förslaget. Norrestad är ett område där kommunal service har minskat kraftigt under de senare åren. Genom att öppna en vårdcentralsfilial tar vi ett steg i rätt riktning för att kunna ge tillbaka den välfärd som bostadsområdet behöver, säger Jonas Esbjörnsson (S), kommunalråd i Landskrona.

Start av verksamheten planeras till augusti 2018. Förvaltningen kommer att söka efter lämplig lokal i området. Ärendet behandlas den 5 april.