Okategoriserade

Regeringen satsar på Landskrona

– Att bryta segregationen och minska klyftorna är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater, säger riksdagselamot Niklas Karlsson som välkomnar regeringens besked att skjuta till 2,2 miljarder årligen till kommuner med stor segregation.

Landskrona är en av de 32 kommuner som kan ansöka om ekonomiskt stöd. Det nya statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

En som välkomnar tillskottet är kommunalrådet Jonas Esbjörnsson:

– Detta är ett bra tillskott från den Socialdemokratiska regeringen som kommer välfärden till del. Under allt för många år kan vi se hur klyfterna har ökat i Landskrona i takt med arbetslösheten, nerskärningar i välfärden med den borgerliga kommunledningen och år med borgerlig regering som i stället prioriterade skattesänkningar på välfärdens bekostnad.

– Med dessa tillskott ges kommunerna möjligheter att genomföra långsiktiga insatser för ökad trygghet, säger Niklas som själv har en bakgrund som kommunalråd i Landskrona och därmed väl insatt i stadens utmaningar.

– Jag förväntar mig att Landskrona söker dessa medel, avslutar Jonas som ser framför sig tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin.