LokaltRiks

100 miljoner till Landskrona när regeringen presenterar vårbudget

I måndags, presenterar regeringen vårbudget för 2018. Regeringen har genom sina ekonomiska propositioner gjort satsningar på över 35 miljarder på vård, skola och omsorg. För Landskrona innebär satsningarna ett tillskott om 100 miljoner kronor.
Satsningarna kommer Landskrona till del genom riktade statsbidrag till äldreomsorgen och skolan men också genom generella statsbidrag i form av välfärdsmiljarderna. Regeringens satsningar har bland annat möjliggjort att Landskrona kunnat satsa på extratjänster.
– Extratjänsterna är det där extra i välfärden. Vi har i dag 101 personer som genom extratjänster gör skillnad i vår gemensamma välfärd, säger Jonas Esbjörnsson (S), kommunalråd.
– Regeringens vårbudget visar på en tydlig politisk viljeinriktning med satsningar på behoven i vård, skola och omsorg före skattesänkningar för de som tjänar mest, säger Niklas Karlsson (S), riksdagsledamot från Landskrona.

– Budgeten innehåller välbehövliga tillskott till Landskrona kommun. Det föds fler barn och vi lever längre. Det är positivt men det innebär också att vi behöver bygga fler förskolor och äldreboenden. Det kräver resurser och det är glädjande att vi har en regering som möter upp behoven med satsningar på välfärden, säger Jonas Esbjörnsson (S), kommunalråd.

Fördelning av tillskott för Landskrona
Miljoner kronor

Totala välfärds-satsningar motsvarar ca, 2018 Välfärds-miljarder,
slutlig fördelning 2018
Lärarlöne-lyftet, ram läsåret 2017/2018 Bidrag för extratjänster 2018 Övriga tillskott
102,3 37,2 10,0 2,4 52,7