Lokalt

Socialdemokraterna i Landskrona prioriterar äldreomsorgen

Den socialdemokratiska regeringen har sedan höstbudgeten 2017 gjort välfärdssatsningar på över 40 miljarder. För Landskrona stad innebär detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kommer kommunen till del genom riktade stöd till bland annat äldreomsorgen. Bland Landskronas invånare finns många äldre som arbetat hela sitt liv och varit med och byggt upp det svenska välfärdssamhället. Och Socialdemokraterna i Landskrona vill prioritera omsorgen om våra äldre. 

En god och kvalitativ vård och omsorg för alla Landskronas invånare är en viktig princip för oss Socialdemokrater. Vård och omsorg får aldrig bli en marknad där hög inkomst blir avgörande för att kunna tillgodogöra sig den bästa vården. Och våra gemensamma skattemedel ska stanna i välfärden och inte gå till vinstutdelningar i riskkapitalbolag, trots att de borgerliga partierna tillsammans Sverigedemokraterna röstade emot förslaget att begränsa vinstuttag i välfärdsbolagen är frågan på intet sätt avgjord, vi kommer fortsätta att aktivt arbeta för en reglering av vinstuttagen.

Idag lever vi längre än tidigare. Vilket innebär att det ställs högre krav på välfärden. Socialdemokraterna vill bygga trygghetsboende, serviceboende och äldreboende för att möta framtidens behov. Socialdemokraterna ser också att många bostäder måste anpassas för enskilda behov samt att gruppbostäder måste etableras. Att den svenska välfärden har skapats under mer än ett halvt sekel av socialdemokratisk reformpolitik är svårt att förneka. Nu deklarerar Socialdemokraterna i Landskrona att de med kraft kommer att ta strid för att försvara, utveckla, och förbättra välfärden. Vilket visar på en tydlig politisk viljeinriktning.

Det finns ofta en föreställning om att Sverige i alla tider haft ett väl utvecklat trygghetssystem. Men det är viktigt att komma ihåg att det är genom Socialdemokratiska reformer vi kunnat bana vägen för fri sjukvård och rättvis omsorg. Och det ska vi värna om. Jag är själv uppväxt i ett arbetarhem med en mamma som jobbat som städerska och är väl införstådd med många människors levnadssituation där värkande leder är vardag och vilka behov det för med sig. De två orden ”social demokrati” står just för ett samhälle där alla människor har lika värde oberoende ekonomi och social ställning.

I dag kan vi se hur hårdnackad bedömningen är för att få omsorg. Tidningar rapporterar om hur kommunen gång på gång är alldeles för hård i sin bedömning men det behöver inte vara så. Därför vill vi utveckla koncept med äldreboenden utan biståndsbedömning – en boendeform mellan trygghetsboende och äldreboende – där det finns tillgång till både gemensamhetsutrymmen och hemvårdspersonal. För att skapa trygghet hos omsorgstagarna måste vi också lägga kraft på att motverka den höga personalomsättning hemvården haft under Treklöverns styre.

Umgänge och social samvaro står högt på Socialdemokraternas prioriteringslista. Men de menar också att måltiden är en viktig del av våra liv och att maten inom omsorgen måste följa med i tiden.

Jag upplever en ökad oro bland anhöriga att får min mamma eller mormor den hjälp hon behöver? Får mormor sällskap? Och alla kan nog hålla med mig om att det inte känns bekvämt med vetskapen om att mormor ständigt tvingas äta sin lunch i ensamhet.

Därför vill vi Socialdemokrater satsa på mer personal och skapa god arbetsmiljö för att personalen ska kunna avsätta tid för att sitta ner och samtala med sina omsorgstagare. Därför är det oerhört glädjande att den Socialdemokratiska regeringens stora välfärdssatsningar möjliggör att Landskrona kan tillsätta flertalet extratjänster inom omsorgen.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd