Okategoriserade

Socialdemokraterna i Landskrona prioriterar äldreomsorgen

I Socialdemokraternas handlingsprogram för de kommande fyra åren lyfts satsningar på trygghetsboende, serviceboende och äldreboende fram för att kunna höja tillgängligheten och kvaliteteten i äldreomsorgen. Satsningar som anses helt nödvändiga för att kunna möta framtidens behov. Samtidigt måste många bostäder anpassas för enskilda behov som ett led i att ge människor att leva kvar i sitt eget hem så länge som möjligt

Socialdemokraterna vill också utveckla ett nytt koncept med äldreboenden utan biståndsbedömning – en boendeform mellan trygghetsboende och äldreboende – där det finns tillgång till både gemensamhetsutrymmen och hemvårdspersonal. Även personalens villkor lyfts fram. För att skapa trygghet hos omsorgstagarna vill man lägga kraft på att motverka hög personalomsättning.