Lokalt

S i Landskrona föreslår bättre och värdigt boende för äldre

Socialdemokraterna
i Landskrona vill förbättra för äldre som behöver lite mer omsorg. Men den politiska ledningen vägrar.

Mellanboende kallar Socialdemokraterna ett nytt slags boende som kan svara på äldres behov av omsorg och service. Det är ett boende med bemanning på dagtid och måltider och social samvaro på plats.

– Vi ser att det behövs, säger Eva Örtegren, Omsorgsnämndens vice ordförande (S) i Landskrona:

– Samhällets service räcker inte till för de gamla idag och många tvingas leva sina sista år i misär i hemmet.

Många äldre känner sig otrygga i Landskrona. Det är långa köer till de särskilda boendena och svårt att få en plats beviljad.

– Det är alldeles för stränga regler idag, säger Eva Örtegren. Det räcker inte att vara 95 år och känna sig otrygg för att få en plats på äldreboende, säger hon. Man kan överklaga, men det tar lång tid och man måste ofta få hjälp av en anhörig att klara processen.

Eva Örtegren (S) kämpar för nytt boende i Landskrona med bättre service.

Hemtjänsten står till buds, men många behöver mer omsorg än vad hemtjänsten kan erbjuda.

– Visst kan man få fem besök om dagen, men det räcker inte alltid, säger Eva Örtegren. Man kan behöva hjälp plöstligt mellan besöken.

I Landskrona finns det också möjlighet att flytta till så kallade trygghetsboende, men dessa är inte behovsprövade. Den som stått längst tid i kö får en lägenhet först.

Mellanboendet skulle däremot vara behovsprövat. Det säkerställer att den som verkligen behöver mer omsorg får boende först. Hyresgästerna skulle bo i egna lägenheter, ha tillgång till hemtjänst på dagtid och få måltider serverade.

– De får nära till social samvaro och slipper känna sig ensamma med all den oro det skapar, säger Eva Örtegren.

Finansieringen går att lösa. De boende bor i egna lägenheter och betalar hyra. Den hemtjänst de har beviljad idag tas med till det nya boendet. Det sparar tid.

– Hemtjänsten får nära till de äldre och slipper köra mellan dem, säger Eva Örtegren.

SOCIALDEMOKRATERNA i Landskrona har lagt fram förslaget om Mellanboende i kommunfullmäktige, men den borgerliga majoriteten röstade ner förslaget.

– Vi måste visa de äldre mer empati, säger Eva Örtegren. Det vi erbjuder våra äldre idag är inte värdigt!