Lokalt

Treklövern offrar de äldre

Nu har Treklövern med 6-5 beslutat att på nytt upphandla Skiftesvägens äldreboende. Trots att nöjdheten varit katastrofalt under de åren som det nu senast varit upphandlat. 2018 var nöjdheten i Socialstyrelsens brukarundersökning på de offentliga 82 procent men bara 57 procent på Skiftesvägen, 2019 de offentliga 84 – 39 Skiftesvägen, 2020 de offentliga 93 – Skiftesvägen 53. 2021 gjorde Socialstyrelsen ingen brukarundersökning. De äldre på Skiftesvägen har under många år fått en mycket sämre kvalitet än de äldre som bott på de offentligt drivna. I Landskrona har tre äldreboende upphandlats samtliga har under den sista upphandlingsperioden visat samma dåliga kvalitet. I sin privatiseringsiver offrar nu Treklöver igen de äldre.

Vi Socialdemokrater lovar att vinner vi valet är äldreomsorgen prioriterad och det blir inga fler privatiseringsexpriment för de äldre.

Den Socialdemokratiska gruppen i Omsorgsnämnden

Bengt Karlsson
Annette Nilsson
Lamees Ar-Rawi
Eva Örtegren