Okategoriserade

Välfärden först

När man blir gammal ska man ha rätt till värdig omsorg och med hög kvalitet. Välfärden har betydelse för både människors trygghet och för social sammanhållning. Människor lever längre med ett friskt och aktivt liv och dessa förhållanden är en utmaning att möta.

Vi vill anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens. Avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som arbetar och anställs i kommunen.

Vi vill se en kraftfull satsning på mellanboende där de boende har egna lägenheter och tillgång till gemensamhetsutrymmen, måltider och personal på dagtid.

Hemvården har varit i ständig utveckling och en hög personalomsättning har inneburit att omsorgstagarna har mött nya ansikten vid varje hemvårdsbesök. Det är viktigt att det så långt det är möjligt är samma personer som besöker omsorgstagarna. Ett mål inom hemvården är att personalen ska ha tid för samtal med omsorgstagare. Vi vill se en humanare biståndsbedömning som ger äldre rätt till att välja.

Vi följer nogsamt utvecklingen när det gäller maten till våra äldre. Måltiden är en central och viktig del av våra liv. Därför måste maten som serveras på våra äldreboenden och inom hemvården vara god, nyttig och gärna närproducerad.

Alla människor ska ha lika möjligheter i samhället oavsett eventuella funktionsvariationer. Ingen människa ska utsättas för kränkning av vare sig andra människor, företag, organisationer eller myndigheter.