Okategoriserade

Klimatfrågan är en ödesfråga

Klimatfrågan är en ödesfråga. Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas mer än tre jordklot för att försörja jordens befolkning. Den pågående uppvärmningen leder till allvarliga konsekvenser med smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extrema väderförhållanden. I spåren av förändrade villkor för jordens ekosystem hotas livsbetingelserna för många växt- och djurarter.

Omställningen kommer att ställa krav på vårt samhälle. En oförändrat hög konsumtion riskerar att undergräva livet på jorden. Vi behöver minska energianvändningen samt använda nya miljövänliga och effektiva bränslen och tekniker. Vi måste återvinna och återanvända istället för att förbruka. Vi behöver alla se över hur vi reser, bor och handlar.

Klimat- och miljöfrågorna är i första hand föremål för nationell och internationell politik men även kommunerna kan med ett aktivt miljöarbete bereda vägen för en hållbar utveckling. I Landskrona ska arbeta aktivt för att finna strategier för minskade utsläpp av koldioxid som är klimathotets mest utmanande faktor.

Landskrona ska bli en förebild för hela Sverige. Det handlar om allt från miljövänliga transporter och kommunikationer till passivhus och renovering av kommunala fastigheter. Vi vill satsa på cykel-, gång- och kollektivtrafik i hela kommunen.

Landskrona kommun ska driva på utvecklingen genom att ställa krav på bästa möjliga miljöteknik vid inköp och upphandling av arbetsfordon, färdtjänst och andra transporter. Vi vill med information och kampanjer verka för en renare stad.

Den 11 september avgör du vilken väg Landskrona ska gå. Fortsatt besparingar i den gemensamma välfärden eller att vi satsar på välfärden.