LokaltRiks

Landskrona besöktes av Justitieminister

 Den socialdemokratiska regeringen har presenterat en stor satsning i budgetpropositionen för 2018 där kommer man föreslå att anslaget för polisen höjs med 2 miljarder kronor. För 2019 och 2020 föreslås nivåerna öka med 2,3 miljarder respektive 2,8 miljarder kronor. Sammantaget för perioden innebär det att regeringen satsar 7,1 miljarder kronor. Polismyndigheten ges också i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och skapa bättre karriärvägar för poliser. 

På tisdagen besökte Justitieminister Morgan Johansson (S) Landskrona. Justitieministern var inbjuden till PRO för att presentera vad Socialdemokraterna gör för att starka polisens arbete och bygga en trygg välfärd.

7,1 miljarder kronor i tillskott till Polismyndigheten 

Den nya satsningen på två miljarder kronor för 2018 överstiger väsentligen Polismyndighetens egen begäran och är den största som gjorts på polisen under 2000-talet. Det är ett kraftfullt steg i Socialdemokraternas ambition att öka antalet anställda inom polisen med 10 000 personer till 2024. För 2019 och 2020 föreslås nivåerna öka med 2,3 miljarder respektive 2,8 miljarder kronor. Sammantaget för perioden innebär det att regeringen satsar 7,1 miljarder kronor på polisen.

Tillskottet under 2018 motsvarar kostnaden för cirka 2200 polisanställda och ger förutsättningar för att öka tryggheten runt om i Sverige och för att fler brott ska klaras upp. Resurserna ger också myndigheten förutsättningar att förstärka arbetet på flera områden så som arbetet mot terrorism och den gränspolisiära verksamheten.

Uppdrag för bättre arbetsmiljö och karriärvägar 

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att i samverkan med de fackliga organisationerna förbättra arbetsmiljön och skapa fler karriärvägar för

polisanställda.

Bakgrunden till beslutet är att fler poliser än tidigare har lämnat yrket. Skälen som har angivits är relaterade till arbetsmiljö, och möjligheterna till karriär- och löneutveckling.

Regeringens uppdrag till Polismyndigheten omfattar såväl den organisatoriska, fysiska och sociala arbetsmiljön som arbetsbelastningen och utsattheten för hot och våld. Dessutom uppdras Polismyndigheten att ta fram en strategisk plan på kort och lång sikt för fler utvecklings- och karriärvägar inom myndigheten.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018.