Riks

Höjd pension för vanligt folk

Publicerat den

 För att öka tryggheten i Sverige vill vi Socialdemokrater att de som varit med och byggt upp landet ska få ta del av styrkan i svensk ekonomi och få en bättre pension. Därför ska 1,2 miljoner fler pensionärer få mer i plånboken genom ett tillskott till pensionen. För personer med en allmän inkomstpension på mellan […]

Lokalt

100 miljoner till Landskrona när regeringen presenterar vårbudget

Publicerat den

I måndags, presenterar regeringen vårbudget för 2018. Regeringen har genom sina ekonomiska propositioner gjort satsningar på över 35 miljarder på vård, skola och omsorg. För Landskrona innebär satsningarna ett tillskott om 100 miljoner kronor. Satsningarna kommer Landskrona till del genom riktade statsbidrag till äldreomsorgen och skolan men också genom generella statsbidrag i form av välfärdsmiljarderna. […]

Lokalt

GRATTIS ALLA BARN!

Publicerat den

NU HÖJS BARNBIDRAGET FÖR RUNT 6000 HUSHÅLL I LANDSKRONA! För första gången sedan 2006 så höjs både barnbidraget och studiebidraget med 200 kronor till 1250 kronor per månad och barn. Den socialdemokratiska regeringen levererar på ännu ett vallöfte och stärker jämlikheten och den svenska modellen. Det handlar om 1,3 miljoner familjer som får ett höjt barnbidrag […]

Riks

Den orättvisa pensionärsskatten

Publicerat den

Idag beslutar riksdagen om att förstärka pensionärernas ekonomi nästa år. Det sker när riksdagen fastställer inkomster och utgiftsramar i budgeten för 2018. Då tar vi ytterligare ett stort kliv mot att avskaffa den djupt orättfärdiga skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer som den borgerliga regeringen lät införa. Redan nästa år sänks skatten för 75 procent av […]