Riks

Ersättning för den statliga assistansen höjs

Regeringen beslutar att höja schablonersättningen för den statliga assistansersättningen med 1,5 procent per år. Det innebär att schablonen 2018 blir 295,4 kronor per timme, en höjning med 4,4 kronor jämfört med 2017 års nivå. Detta är en högre uppräkning än för 2017 då schablonen höjdes med 1,05 procent.

Schablonersättningen ska möjliggöra för personlig assistans av god kvalitet. Den ska bland annat täcka in personalens lön och utbildning, insatser i arbetsmiljön och assistanskostnader.

Beslutet är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Läs mer om regeringens insatser till personer med funktionsnedsättning på

regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/stodinsatser-till-personer-med-funktionsnedsattning/