LokaltRiks

Sänkt pensionärsskatt

De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension.

Det är en del av den svenska modellen. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas på annat sätt än arbetsinkomster. Det handlar om rättvisa mellan generationer och är en självklarhet för vår regering.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har vänt stora underskott till överskott och vi befinner oss nu i ett helt nytt ekonomiskt läge. Den framväxande tillväxten vi ser i svensk ekonomi ska komma alla till del. Det är en av regeringens allra främsta uppgifter att nu säkerställa. När den borgerliga regeringen genomförde sina stora ofinansierade skattesänkningar genom jobbskatteavdrag så införde de den orättvisa skatteklyftan mellan de som arbetar och är pensionärer. Att de borgerliga partierna nu kritiserar just denna skatteklyfta som de själva skapade är därför att vara något historielös. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska stegvis avskaffas helt till 2020.