Riks

Den orättvisa pensionärsskatten

Idag beslutar riksdagen om att förstärka pensionärernas ekonomi nästa år. Det sker när riksdagen fastställer inkomster och utgiftsramar i budgeten för 2018. Då tar vi ytterligare ett stort kliv mot att avskaffa den djupt orättfärdiga skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer som den borgerliga regeringen lät införa. Redan nästa år sänks skatten för 75 procent av alla personer över 65 år.

Sverige ska hålla ihop. Klyftorna måste minska. Den orättvisa beskattningen av pensionärer åstadkommer raka motsatsen. När man har kämpat, arbetat och bidragit till att bygga upp vår gemensamma välfärd ett helt yrkesliv, då ska man inte behöva ha ont i magen när det är dags att betala hyran. Därför har vi Socialdemokrater varit fast beslutna att steg för steg avskaffa den så kallade ”pensionärsskatten”. Det är inte alla som håller med oss om det. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna envisas i sina respektive budgetalternativ med att det framöver ska vara skillnad i beskattning mellan landets pensionärer och löntagare. Vi anser att det är en oanständig politik. Det är våra äldre som har skapat det Sverige som vi är så stolta över idag. De förtjänar bättre.

Sveriges ekonomi går nu urstarkt. Fler kommer i jobb och bidrar till tillväxt och skatteinkomster. Det skapar utrymme både för rättvisa reformer och för en rejäl avbetalning på statsskulden. Det är vår bestämda uppfattning att det nya ekonomiska läget ska märkas i vardagen för vanligt folk. Därför går vi nu också längre än vad som tidigare utlovats med skattesänkningen för pensionärer. Jämfört med vårt besked från i våras fördubblas satsningen i budgeten för 2018. Till år 2020 avser regeringen att helt avskaffa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare.

Reformen innebär att ungefär 6 700 pensionärer i Landskrona får sänkt skatt. Skatten sänks för pensionärer med en inkomst upp till 35 000 kronor i månaden och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas helt bort för alla med en pension upp till 17 000 kronor per månad. Tillsammans med det höjda bostadstillägget innebär det att t.ex. en ensamstående pensionär kan komma att få nästan 11 000 mer i plånboken varje år. Dessutom fördubblar vi tandvårdsstödet.

De som har varit med och byggt upp det här landet och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Det är en väsentlig del av den svenska modellen. Därför är det väldigt positivt att vi nu kan rösta för en budget som innebär rejäla förbättringar för landets äldre och viktiga investeringar i en bättre välfärd. Så håller vi ihop Sverige.

Niklas Karlsson (S)
Riksdagsledamot