Lokalt

En värdig och trygg ålderdom

Socialdemokraterna i Landskrona väljer att interpellera ordförande Jan-Allan Beer (L) ordförande i Omsorgsnämnden efter medias granskning om förhållandena inom omsorgen.

– Äldreomsorgen fungerar inte, det behövs satsas rejält. Under allt för lång tid har omsorgen bortprioriterats av den styrande kommunledningen. Fokus har legat på administration och formalia, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd och fortsätter, fokus måste ligga på människorna som är i behov och goda förutsättningar till personalen.

– Äldre människor måste kunna känna sig trygga. Välfärden måste finnas där när man behöver den, då måste också få de resurser som krävs, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd.

 

Interpellation ställd till Omsorgsnämndens ordförande Jan-Allan Beer (L)

 

 

En värdig och trygg ålderdom

 

Det är med bestörtning vi läser artikeln i HD/NST den 8 maj om en dement patient som får ligga i flera dygn utan mat och dryck. Det är inte en människovärdig politik att vinst ska gå före omsorg.

Vi socialdemokrater menar att våra äldre ska ha rätt till värdig omsorg och med hög kvalitet.

Den borgerliga kommunledningen med stöd av SD bedriver en äldreomsorg där privatisering går före omsorg. Med stor iver har man tagit som sin huvudsakliga uppgift att privatisera vår gemensamma välfärd.

 

Att gamla människor ska ligga i sin säng utan mat, dryck och ligga kvar i sitt inkontinensskydd är en skandal. Det är inte värdigt ett modernt välfärdssamhälle att äldreomsorgen fungerar på detta sätt.

 

Äldre människor som behöver hjälp för att klara vardagen, bör ha ett värdigt liv med närvaro, delaktighet och respekt.

Nu ser vi att välfärden inte alltid fungerar som vi förväntar oss. Äldre bollas mellan boenden. Kvalitetsbrister i äldreomsorgen oroar.

 

 

 

Därför skulle jag vilja fråga Omsorgsnämndens ordförande Jan-Allan Beer (L)

 

Hur kan det få ske att en människa blir behandlad på detta sätt inom äldreomsorgen?

 

Vilket ansvar har du som ordförande för det inträffade?

 

Vilka åtgärder tänker du som ordförande vidta för att detta inte ska få hända igen?