Lokalt

Västra och Larvis Socialdemokratiska föreningar besökte FN-Byen

Medlemmar från Västra och Larvis Socialdemokratiska föreningar besökte FN-Byen under förra veckan. Det stora kontorshuset där 1500 personer med 130 olika nationaliteter jobbar är miljöcertifierat och tar bland annat tillvara regnvatten för att spola i toaletterna, solenergi för att försörja det stora huset med energi och havsvatten för att kyla under sommaren.

Hög säkerhet är ett krav på alla de nationer som står för FN´s anläggningar, i Köpenhamn så har man bland annat som en medeltida citadell använt vallgrav istället för höga murar vilket ger ett mycket mer öppet intryck.

I den stora öppna centralhallen finns den snyggt designade ”piano-trappan” nerifrån entréplan till översta femteplan där man glädjande nog lätt kunde se hem till Landskona ifrån.

Efter att på några år fyllt detta stora kontorshus väntar man nu på att det nya prestigebygget ”Köpenhamns-Porten” skall starta och bli klart med sina två torn på var sin sida om hamninloppet med en lång glas bro mellan så att man kan fortsätta utöka verksamheten. Idag har FN 11 av sina 40 avdelningar representerade i huvudstaden på andra sidan sundet.

En rekommendation från oss som var med är att göra denna tripp till Nordhavn och mysa en dag i grannskapet där man inte normalt kanske är när man besöker Köpenhamn.

Roger Lindskog Ordf. Västra-S