Lokalt

Mer elitism mindre fritidspolitiker

Den borgerliga kommunledningen med stöd av Sverigedemokraterna valde att minska antal fritidspolitiker med 30 procent. Att mer makt flyttas till kommunstyrelsen och samtidigt minska kommunrevisionen.

-För oss Socialdemokrater är det viktigt att så många människor som möjligt är med och formar och utvecklar Landskrona. Det är en viktig demokratifråga säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd.

– Att minska antalet fritidspolitiker och satsa på politiska sekreterare och flytta makten till kommunstyrelsen begränsar demokratin. Vi vill ta bort dom politiska sekreterarna och finansiera att fler fritidspolitiker kan och ska vara med när besluten ska tas. Ett stort och omfattande politiskt engagemang med många förtroendevalda är en viktig grund för en väl fungerande demokrati säger Jonas Esbjörnsson (S)

Den politiska organisationen ska och bör alltid gå i takt med samhällets förändringar. Samhällets utmaningar kräver ibland nya lösningar.

– En av välfärdens främsta utmaningar de kommande åren är kompetensförsörjningen. Därför måste personalfrågorna lyftas fram. Att inrätta en personalnämnd skulle sätta fokus på och underlätta för att göra Landskrona till en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare, Säger Jonas Esbjörnsson (S) och fortsätter, vi menar också att det är på tiden att arbetsmarknadspolitiken får en större roll. Att pressa ned arbetslösheten och ge människor förmåga till egen försörjning är avgörande för att landskrona ska vara en stad för alla. Därför vill vi inrätta en arbetsmarknadsnämnd säger Jonas Esbjörnsson (S).

– Kommunrevisionen måste ges goda förutsättningar för att kunna utföra en effektiv och ändamålsenlig revision. Kommunfullmäktiges insyn och kontroll över verksamheterna är viktig för att stärka demokratin. Antalet revisorer bör därför öka och den ekonomiska ramen utökas, avsluter Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd.

 

Socialdemokraternas förslag:

Att räddningstjänsten blir en del av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation

Att en arbetsmarknadsnämnd inrättas under stadsledningskontoret

Att nämnden består av 7 ordinarie och 7 ersättare

Att arbetsmarknadsfrågorna flyttas till arbetsmarknadsnämnden.

 Att teknik- och servicenämnden och fritidsnämnden slås ihop till en gemensam nämnd med namnet park och fritid.

Att folkhälsofrågorna flyttas till kulturnämnden

Att personalfrågorna flyttas ifrån personalutskottet till personalnämnd under stadsledningskontoret

Att nämnden består av 7 ordinarie och 7 ersättare

Att för perioden 2019-2022 ska kommunstyrelsen och samtliga nämnder, (kulturnämnden, valnämnden och kommunrevisionen undantaget), ha 13 ledamöter och 10 ersättare.

Att kulturnämnden ska ha 7 ledamöter och 7 ersättare, valnämnden ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare

Att kommunrevisionen ökar till 18 ledamöter och inga ersättare

Att politiska sekreterarna tas bort

Att hundra femtiotusen anslås till ökad revision