Okategoriserade

Ett stort tack

Jag har under hösten fått tunga uppdrag i Region Skåne som kommer att ta mycket av min tid. Jag har därför meddelat Landskrona arbetarekommuns ordförande samt sammankallande i valberedningen att jag inte står till förfogande som oppositionsråd för mandatperioden 2019-22. Med detta pressmeddelande vill jag ge offentlighet åt mitt beslut, som helt och hållet är mitt eget.

Jag har meddelat att jag gärna stannar kvar och bidrar med min kunskap och erfarenhet i kommunen. Jag har sedan många år haft ledande uppdrag för Socialdemokraterna i Landskrona kommun. Den senaste mandatperioden har jag haft förmånen att leda oppositionsarbetet vilket varit både stimulerande och lärorikt.

Efter valet bestämde jag mig för att i större utsträckning ägna mig åt de regionala frågorna. Som ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen och gruppledare i Servicenämnden kommer jag fortsätta ägna mig åt viktiga politiska frågor och företräda mitt parti i andra sammanhang. Nu ser jag fram emot att tillsamman med partivännerna i Landskrona arbeta för att fortsätta utveckla Region Skåne och Landskrona kommun. Även om vi för stunden är i opposition så är socialdemokratin den kraft som har ambitionen att hålla ihop samhället och minska klyftorna, kan ta sig an framtidsfrågorna och göra Skåne och Landskrona till bättre ställen att bo och leva i.

Jonas Esbjörnsson