Okategoriserade

Framåt för full sysselsättning

Publicerat den

Om vi ska klara den gemensamma välfärden då är målet om full sysselsättning nödvändigt. Men fullsysselsättning är avgörande för ett samhälle där alla har plats, där välfärden håller hög kvalitet och är tillgänglig för alla. Människors möjlighet och förmåga till egen försörjning är nödvändig. Genom arbetet får människor värdighet och självkänsla. Det är en grundläggande […]

Okategoriserade

Nu är det dags för vanligt folk

Publicerat den

En god välfärd för alla är en viktig princip för oss socialdemokrater. Genom en rättvist fördelad välfärd skapar vi ett jämlikt samhälle och garanterar alla människor frihet. Ett gott liv bygger på att vi har en god livskvalitet med makt och inflytande över våra egna liv. Våra gemensamma ekonomiska resurser ska stanna i välfärden och […]

Okategoriserade

Barn och unga är framtiden

Publicerat den

En likvärdig skola garanterar att barn och unga ges en god start i livet. Skolan är grunden för kunskapsutveckling och för ett framtida gott liv. I skolan får barnen nya perspektiv och erfarenheter när de möter jämnåriga kamrater med andra erfarenheter och olika sociala och kulturella bakgrunder. Förskola, grundskola och fritidsverksamhet ska ses som en […]

Okategoriserade

Klimatfrågan är en ödesfråga

Publicerat den

Klimatfrågan är en ödesfråga. Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas mer än tre jordklot för att försörja jordens befolkning. Den pågående uppvärmningen leder till allvarliga konsekvenser med smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extrema väderförhållanden. I spåren av förändrade villkor för jordens ekosystem hotas livsbetingelserna för […]

Okategoriserade

Välfärden först

Publicerat den

När man blir gammal ska man ha rätt till värdig omsorg och med hög kvalitet. Välfärden har betydelse för både människors trygghet och för social sammanhållning. Människor lever längre med ett friskt och aktivt liv och dessa förhållanden är en utmaning att möta. Vi vill anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap […]