LokaltRiks

Nu stoppar vi vinstjakten inom skola och omsorg

Våra skattepengar ska gå till det som de är avsedda för inte till vinstjakt.  Därför är Regeringen och Vänsterpartiet överens om att gå fram med en proposition om vinstbegränsning.

 

Vinstbegränsningen ska omfatta skola och omsorg. Ideell sektor undantas från vinstbegränsningen. Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan den socialdemokratiskt ledda regeringen och Västerpartiet.

Hur en reglering av vinstjakten inom sjukvården bäst utformas behöver utredas vidare och därför kommer sjukvården inte ingå i den planerade propositionen. En utredning kommer att tillsättas skyndsamt. Uppdraget blir att titta på olika lösningar för att säkerställa att skattemedel används till det som de är avsedda för.

En separat proposition om ägar- och ledningsövning samt krav på tillstånd för hemtjänst och fler verksamheter enligt LSS kommer också föreslås. Oseriösa aktörer har inget i välfärden att göra.

 

Varför vill den socialdemokratiska regeringen stoppa vinster i välfärden?

Det är en principfråga: våra skattepengar ska gå till skola och välfärd – inte till orimliga vinster. Det finns stora behov av investeringar i välfärden framöver, inte minst gäller det skola och omsorg. Då är det inte rimligt att skattemedel går till stora vinstuttag. Det är också en fråga om att vinstjakten försämrar välfärdens kvalitet.

Vinstjakten leder till skolkonkurser när lönsamheten försämras, ökad segregation,

glädjebetyg för att locka till sig elever, lägre lärartäthet och lägre lärarlöner. Det leder

också till lägre bemanning i äldreomsorgen, och till otryggare anställningar för

personalen. När vinstjakten går ut över barn och gamla då har det gått för långt och vi har ett ansvar som politiker att ställa det till rätta.