LokaltRiks

Investeringar i fler jobb

Svensk arbetsmarknad går starkt och nästa år förväntas arbetslösheten sjunka under 6 procent. Men samtidigt som ekonomin växer har många företag svårt att hitta utbildad arbetskraft och fler utrikesfödda måste snabbare komma in på arbetsmarknaden. Därför satsar regeringen 4.3 miljarder kronor 2018 på utbildning, etablering och fler jobb i växande företag.

Svensk arbetsmarknad går just nu oerhört starkt och Sverige har nu den lägsta arbetslösheten sedan 2008 och den högsta sysselsättningsgraden sedan 1992 för åldersgruppen 20-64 år.

Investeringar i utbildning och kompetens för att minska arbetslösheten och den stora arbetskraftsbristen genomför regeringen ett stort kunskapslyft. Detta kunskapslyft bygger regeringen nu ut ytterligare. Det handlar om totalt 32000 nya platser 2021 inom Yrkeshögskolan, den yrkesinriktade vuxenutbildningen, folkhögskolan och samhällsviktiga högskoleutbildningar som ingenjörsutbildningen, läkarutbildningen, utbildning inom samhällsbyggnad och försvar. Totalt har regeringen tillfört 93 000 platser inom kunskapslyftet när det är fullt utbyggt år 2021.

På regeringens hemsida kan du se alla förslag i budgeten som presenteras för en bättre välfärd. http://www.regeringen.se