LokaltRiks

Tunga skåningar med stort inflytande

Skånska politiker har stort inflytande i styrandet av Sverige. Den mest framträdande skåningen är inrikes- och migrationsminister Morgan Johansson. Men bakom honom finns fler och en av dom är Niklas Karlsson.

Som minister och medlem i det Socialdemokratiska VU har Morgan Johansson mycket tid i TV-rutan och i andra medier. En som inte syns så mycket men som arbetar lika mycket och som har ett stort och brett arbetsområde är Niklas Karlsson. Regeringen utsåg nyligen honom till ny ordförande i Kommunutredningen då han genom sin erfarenhet som kommunalråd i Landskrona har goda kunskaper om kommunernas utmaningar och förutsättningar.

En annan stor och mycket viktig politisk roll är att han sitter i riksdagens finansutskott och är sedan tidigare även ledamot i den statliga budgetprocesskommittén som har till uppdrag att se över statens budgetprocess. Sedan 2008 är han ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening som har till uppdrag att erbjuda kommunerna finansiering med låg ränta för sina investeringar. Han är även ledamot i kommunfullmäktige i Landskrona.
– Det blir många och långa arbetsdagar, och många timmar på resande fot. Men jag brinner för politiken och jag vet att vi gör skillnad gentemot en alliansstyrd regering, säger Niklas Karlsson och får medhåll av Morgan Johansson.
– Här finns inga genvägar. Tar man på sig sådana uppdrag så måste man gilla det man gör, säger ministern.

Förutom allt arbete i det tysta så syns Niklas Karlsson även vid podiet i Riksdagen.
– Det har väl blivit 15-20 motioner denna mandatperiod och jag har dessutom interpellerat ett par gånger. Och det tillhör ju inte vanligheterna säger Niklas Karlsson och skrattar.

Med ett år kvar till valet så stiger naturligtvis temperaturen rejält.
– Visst blickar vi fram emot valet men först ska en budget tas och eftersom jag sitter med i finansutskottet och budgetprocesskommittén så har jag stort inflytande där, säger han.

När vi frågar Niklas Karlsson om han siktar ännu högre politiskt, att han eventuellt kan tänka sig en ministerpost, så är han först tyst en stund innan han svarar.
– Nej, jag tror inte det. Jag anser att jag har oerhört stort inflytande redan man jag vill poängtera att jag är långt ifrån klar med politiken. Men någon ministerpost eller liknande har aldrig varit någon målsättning. Däremot är jag inte främmande för andra uppgifter, säger Niklas Karlsson.
– Jag ska dock erkänna att jag med viss bävan slutligen sade jag när jag blev förfrågad om att bli ordförande i Kommunutredningen. Det är ett oerhört stort arbete och jag frågade mig mer än en gång om jag skulle klara av det.

Just den egenskapen är något som Morgan Johansson sätter stort värde på.
– Det är alltid en bra inställning att vara beredd på att göra mer, säger han.

Förutom att de båda politikerna arbetar mycket utåt inom deras område så ägnas mycket åt arbete i partiet. Morgan Johansson är en av sju ordinarie ledamöter i Verkställande utskottet. De ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda. Och beträffande Partistyrelsen så är Niklas Karlsson ordinarie ledamot.
– Ja, jag känner mig hedrad som fått ett så stort förtroende och jag ska göra allt för att inte göra medlemmar och de som förväntar sig att vi ska styra landet, blir besvikna.

När vi ber Niklas Karlsson jämföra arbetsuppgifterna idag med de han hade som kommunalråd så skrattar han innan han svarar.
– Det går inte att jämföra. Kommunpolitiken är i de flesta fall här och nu. Korta och snabba processer. På riksplan är allt så mycket större och mer, säger Niklas Karlsson och avslutar.
– Men jobbet är fortfarande mycket stimulerande och jag hoppas att vi Socialdemokrater får fortsatt förtroende att regera även nästa mandatperiod.