LokaltRiks

Stora satsningar på Landskronas välfärd

Den Socialdemokratiska ledda regeringen presenterar i dag budget med stora överskott.Regeringen föreslår satsningar för över 40 miljarder kronor i budgeten för 2018.

Nu fortsätter Socialdemokraterna att stärka och utveckla den svenska modellen.

Satsningarna handlar till stor del att stärka grundskolan och andra delar av utbildningssystemet.

I Landskrona innebär det satsning på en jämlik kunskapsskola samt barn och ungdomars ohälsa på 12,7 miljoner kronor.

–       Jag är glad att den Socialdemokratiska regeringen satsar på en jämlikare skola och det kommer vara ett välkommande till Landskrona skola att bli en mer jämlik skola där vi kan satsa på att arbeta bort barn och ungdomars ohälsa, säger Jonas Esbjörnsson (S)

–       Landskrona får ytterligare 1,9 miljoner kronor i stöd till extratjänster. Dessa pengar är till för att stärka välfärden. Den socialdemokratiska regeringen gör skillnad, i stället för skattesänkningar kommer satsningar på 70 miljoner i ökade statsbidrag det gör skillnad på vem som styr, säger Jonas Esbjörnsson.