LokaltRiks

GRATTIS ALLA BARN!

NU HÖJS BARNBIDRAGET FÖR RUNT 6000 HUSHÅLL I LANDSKRONA!
För första gången sedan 2006 så höjs både barnbidraget och studiebidraget med 200 kronor till 1250 kronor per månad och barn. Den socialdemokratiska regeringen levererar på ännu ett vallöfte och stärker jämlikheten och den svenska modellen. Det handlar om 1,3 miljoner familjer som får ett höjt barnbidrag eller studiebidrag.
– Att jämna ut skillnaderna är en av Socialdemokraternas principer för att bättre samhälle för alla. Detta är en välbehövlig höjning för att kunna möta upp de utgifter som barnfamiljer har, säger Niklas Karlsson (S) Riksdagsledamot i från Landskrona