En värdig och trygg ålderdom

Rågsveds äldre Boende Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna
Lokalt

Socialdemokraterna i Landskrona väljer att interpellera ordförande Jan-Allan Beer (L) ordförande i Omsorgsnämnden efter medias granskning om förhållandena inom omsorgen. – Äldreomsorgen fungerar inte, det behövs satsas rejält. Under allt för lång tid har omsorgen bortprioriterats av den styrande kommunledningen. Fokus har legat på administration och formalia, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd och fortsätter, fokus […]

Socialdemokraternas miljösatsningar i Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad

Lokalt

Klimatfrågan är en ödesfråga. Den pågående uppvärmningen leder till allvarliga konsekvenser med smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extrema väderförhållanden. Om hela världen hade haft den resursförbrukning vi har i Sverige skulle det behövas tre jordklot för att försörja jordens befolkning. – Miljöproblematiken kan tyckas i första hand vara föremål för nationell och internationell […]